O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

 

Ova pravila o privatnosti ("pravila") objašnjavaju kako Presido d.o.o., Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, OIB: 41687433318 (dalje u tekstu: ˝Presido˝)  i Špica sustavi d.o.o., Radoslava Cimermana 64a, 10 000 Zagreb, OIB: 08747661196 (dalje u tekstu: ˝Špica˝) (dalje u tekstu zajedno: "Zajednički voditelji obrade") prikupljaju, koriste i upravljaju vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Zajedničkim voditeljima obra dostupni korištenjem web stranice www.presido-spica.com .  

 

Presido i Špica kao zajednički voditelji obrade posvećeni su zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Presido i Špica  su " zajednički voditelji obrade" te na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija ispitanicima.

 

Ukoliko nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke: 

 

Presido d.o.o., Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb, ured@presido.hr 

 

Špica sustavi d.o.o., Radoslava Cimermana 64a, 10 000 Zagreb, info@spica.hr

 

 

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke? 

 

Zajednički voditelji obrade vaše osobne podatke prikupljaju radi jedinstvene identifikacije, analize poslovanja i uspješnosti kampanje prilikom organizacije zajedničkog webinara, marketinga, kvalitetnijeg izvršavanja usluga, obrade upita vezanih uz izvršavanje usluge putem Internet obrasca te drugih vrsta tehničke podrške, a osobito za ostvarivanje usluge tržišnog komuniciranja, odnosa s javnošću i organizacije webinara ˝GDPR U LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2020˝.

 

Informacije koje zajednički voditelji obrade prikupljaju o vama kao našim korisnicima su informacije o potencijalnim načinima korištenja osobnih podataka, s kojima se možete susresti kada posjetite našu web stranicu ili koristite naše usluge. U svakom od navedenih slučajeva, dobit ćete jasne informacije o svrsi obrade podataka, a u nekim slučajevima osim toga trebat ćemo i vaše izričito dopuštenje za obradu.

 

Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim uslugama, ponudama i promocijama prilikom organizacije događaja i/ili edukacija, prilikom prijave na kontakt obrazac koji ispunjavate ukoliko želite sudjelovati na konferenciji ˝GDPR U LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2020˝ tražit ćemo vas da pristanete na slanje promotivnih ponuda vezanih uz usluge koje nudimo.

 

Prilikom prijave na sudjelovanje na  webinar ˝GDPR U LJUDSKIM POTENCIJALIMA 2020˝ tražit ćemo vas te u svrhu prijave na predmetni događaj obrađivati sljedeće podatke: ime i prezime, email, kontakt, IP adresu, naziv tvrtke/organizacije u kojoj radite i/ili koju zastupate i poruku u koju unosite sadržaj kojim nas nešto želite pitati I/ili nam nešto poručiti. 

 

.

 

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

 

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici  www.presido-spica.com kao što je istraživanje sadržaja webinara  i/ili kada nam želite poslati upit i/ili se prijaviti na webinar zajednički voditelji obrade prikupljaju i obrađuju vaše osobne podatke.

 

U određenim slučajevima  možemo vas tražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke. Naša obveza kao zajedničkih voditelja obrade je da vam objasnimo sva pitanja koja imate po pitanju zaštite privatnosti kao i da vas uputimo u vaša prava.

 

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

 

Na internetskoj stranici www.presido-spica.com zajednički voditelji obrade prikupljaju i koriste podatke kao što su: ime, prezime, spol, adresu e-pošte ili drugi kontakt, preferenciju vezanu uz jezične postavke, mjesto rada te IP adresu.

 

Od dobavljača, sponzora i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobne koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.

 

U slučaju da se prijavite na naš newsletter obrađivat ćemo podatak o vašoj adresi elektroničke pošte i to na temelju privole. Privolu u bilo kojem trenutku možete povući bez posljedica.

 

Prilikom odgovaranja na vaše upite obrađivat ćemo podatke kao što je adresa elektroničke pošte, ime, prezime, mjesto rada ili zanimanje, ovisno o tome putem kojih kanala nam pošaljete upit.

 

Uvid u vaše osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška, a o čemu zajednički voditelji obrade vode propisane evidencije aktivnosti obrade.

 

Kakva prava na privatnost imate? 

 

Svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može nas kontaktirati slanjem elektroničke pošte na kontakte navedene na početku ovih Pravila.


 

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti sljedeće: 


 


 

 

  • da vam omogući pristup vašim osobnim podacima 

Možete pitati koje vaše osobne podatke koristimo, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

 

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama. 

  • zatražiti ispravak pogrešnih podataka

 

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.  

  • zatražiti brisanje osobnih podataka 

 

Možete nas tražiti da zaustavimo obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama postoji mogućnost da zajednički voditelji obrade neće biti sposobni izvršiti iste. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti. 

  • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

 

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.


 

  • podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke 

 

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju matramo legitimnom.  

  • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

 

Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražitiprijenos podataka drugom vršitelju obrade.


 

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti.

 

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 
 

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

 

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

 

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider). 

 

Zajednički voditelji obrade će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

 

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što se razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. 

 

Svi podaci prikupljeni u svrhu organizacije i provedbe webinara čuvat će se 5 godina. Iznimno u slučaju da se vaši podaci nalaze na nekoj od isprava za koju zakon ili drugi propis nalaže duže čuvanje čuvat ćemo ju u zakonom dopuštenom roku (primjerice, račun 11 godina).


 

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova zajednički voditelji obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

 

 

Kolačići

 

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, koristimo tehnologiju poznatu kao "kolačići". 

 

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

 

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.


 

Druge web stranice

 

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje  zajednički voditelji obrade prikupljaju od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.presido-spica.com , imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. 

 

Presido i Špica kao zajednički voditelji obrade nisu  odgovorni za načine i uvjete rada trećih strana. 

 

Presido i Špica prikupljaju i obrađuju osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Youtube i LinkedIn. 

 

Odgovorne osobe imenovane od strane zajedničkih voditelja obrade imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Presido i Špica ne pohranjuju te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima (primjerice kako bismo vam odgovorili na upit ili vam dali drugi koristan savijet ili informaciju).

 

Važno je napomenuti kako Presido i Špica u odnosu na podatke na društvenim mrežama nisu zajednički voditelji obrade te se isti između spomenutih ne dijele. Presido i Špica svatko samostalno upravlja profilima na spomenutim društvenim mrežama. 

 

Dakle, Presido i Špica koriste poslovne profile koristeći usluge Facebook-a, Twittera, YouTube-a,i LinkedIn-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:


 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php 

 

TWITTER ONLINE

 

https://twitter.com/en/privacy 

 

YOUTUBE ONLINE

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

LINKEDIN

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Twiter-a , YouTube-a i/ili LinkedIn-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:


 

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska


 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska


 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp 

https://help.twitter.com/forms/privacy 

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland 


 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:


 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.


 


 

LinkedIn Ireland Unlimited Company. Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:


 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu LinekdIna, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti 

 

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

 

Zajednički voditelji obrade zadržavaju pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.